เคมีภัณฑ์งานก่อสร้าง

เคมีภัณฑ์งานก่อสร้าง

 • โฟมแผ่น

 • World Foam โพลียูริเทนโฟม

 • กาวยาง ยี่ห้อ DOG เบอร์ X-66

 • กาวยาง LP ยี่ห้อ DUNLOP ขนาด 1/4 แกลลอน

 • กาวยาง LP ยี่ห้อ DUNLOP

 • บอสนี่กรีต(B213) ยี่ห้อ BOSNY

 • วอลล์พัตตี้(B219) ยี่ห้อ BOSNY

 • ซิลิโคน โซนี่ , SONY รุ่น L6301

 • SikaGrout- 214

 • Sika รุ่น SIKBO-1

 • Sika รุ่น SIKBO-250

 • Sika รุ่น SIK-700S

 • Sika รุ่น SIKMUL-200

 • Sika รุ่น SIKLAT-1

 • กาวแห้งเร็วสำหรับงานเสียบเหล็ก Sika AnchorFix-1

 • วัสดุทากันซึมประเภทอะคริลิค Sika Roofseal

 • อีพ็อกซี่สำหรับยึดเหล็กเสริม Sikadur-31 CF Normal

 • Sika filler 101


ชื่อผู้ตอบ: