เกี่ยวกับเรา

บริษัท อริยะสุทธิ อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2555 โดยนายธวัชชัย อริยะสุทธิ ที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานก่อสร้าง โดยดำเนินการธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวัสดุสำนักงาน โดยใช้รูปแบบการขายแบบเครือข่ายใยแมงมุม สร้างโครงข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยการเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน โดยมีแนวคิดในการลดต้นทุนการตลาด และเข้าสู่ตลาดแบบสมบูรณ์แบบ คือผู้ซื้อและผู้ขายยินดีพบปะราคากันเพื่อมองถึงภาพรวมในการขายมากกว่า เนื่องจากมีการเปิดเผยราคาซื้อขายกันอย่างชัดเจน ซึ่งแนวคิดการสร้างโครงข่ายการตลาดแบบสมบูรณ์แบบนี้ จะเป็นการสร้างตลาดร่วมกัน

พันธกิจบริษัท "เราจะช่วยกันสร้างเมือง"  ค่านิยมองค์กร

        1. Customer Focus : ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก

        2. Team : มุ่งผลงานของทีม มาก่อนงานของตนเอง

        3. Law & Regulations : ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท

        4. Action : ลงมือทำ ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ หากตั้งใจทำ

        5. Talk : ปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออก